Prof. Dr. Robert Knappe

Fachgebiete

New Public Management, Controlling, Rechnungswesen, Finanzierung, Kulturmanagement, Steuerung öffentlicher Betriebe, Personalmanagement