A Computational Status Update for Exact Rational Mixed Integer Programming

Artikel › Journalartikel › 2023

Zitation

Eifler, Leon; Gleixner, Ambros: A Computational Status Update for Exact Rational Mixed Integer Programming. In: Mathematical Programming 197, 2. (2023), S. 793-812.

ISSN

1436-4646, 0025-5610

Link

https://doi.org/10.1007/s10107-021-01749-5

Sprache

Englisch

Zitieren

BibTeX / RIS