Buchrezension: K.-H- Puschmann, Praxis des Versicherungsmarketings, 2.A

Artikel › Journalartikel › 2003

Zitation

Roski, Reinhold: Buchrezension: K.-H- Puschmann, Praxis des Versicherungsmarketings, 2.A. In: Versicherungswirtschaft 58. Jahrgang, Heft 23. (2003), S. 1953.

ISSN

0042-4358

Zitieren

BibTeX / RIS