Managementhaftung - Marginalie oder grenzenloses Risiko?

Sammelbandbeitrag › Festschrift › 2008

Zitation

Keßler, Jürgen: Managementhaftung - Marginalie oder grenzenloses Risiko?. In: Festschrift Amargan. Hg. von Keßler/Ulucana. Istanbul: 2008 S. 773-797.

Zitieren

BibTeX / RIS