Wie Controller sich weiterbilden

Artikel › Journalartikel › 2016

Zitation

Dressler, Sören; Rachfall, Thomas: Wie Controller sich weiterbilden. In: Controlling & Management Review 60. Jg., Nr. 5/2016. (2016), S. 26-34.

ISSN

2195-8262

Zitieren

BibTeX / RIS